SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English for Secretarial and Office Work

 

Nauka angielskiego nie musi być nudna i żmudna – może być po prostu dobrą zabawą.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników administracji zatrudnionych w placówkach edukacyjnych (np. w biurze współpracy z zagranicą, punkcie informacyjnym, rektoracie, dziekanacie, biurze karier, sekretariacie, itp.) na intensywny kurs języka angielskiego z zakresu słownictwa administracyjno-biurowego prowadzony Metodą Organiczną.

 

Program kursu obejmuje 60 godzin lekcyjnych oraz m.in. następujące zagadnienia:

  • Słownictwo specjalistyczne: wyposażenie biura, procedury rekrutacyjne na uczelni, tłumaczenie dokumentacji, redagowanie pism urzędowych, elementy języka prawniczego.
  • Komunikacja interpersonalna w ujęciu socjolingwistycznym: obsługa klienta z uwzględnieniem różnic kulturowych, konwencje komunikacyjne w rozmowie telefonicznej, korespondencji internetowej, udzielaniu informacji, itp.
  • Gramatyka języka angielskiego w kontekście komunikacyjnym.

 

Metoda Organiczna (ang. Organic Method) polega na angażowaniu w proces przyswajania języka obcego nie tylko intelektu, ale również innych naturalnych mocy poznawczych każdego człowieka, w tym sfery psychomotorycznej.
Jako gatunek zostaliśmy przez naturę „zaprogramowani" do nauki – i dlatego uczymy się przez całe życie. Metoda Organiczna polega na wykorzystaniu w pełni naszego przyrodzonego potencjału poznawczego.

 

Zajęcia poprowadzą certyfikowani instruktorzy Metody Organicznej Fundacji „Labore Nobilis". Docelowym poziomem biegłości językowej po ukończeniu kursu wg klasyfikacji Rady Europy jest poziom B2*.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Cena kursu jest zróżnicowana i zależy od liczebności grupy ćwiczeniowej. Słuchacz ma do wyboru 3 rodzaje grup:

  • Grupa 4-osobowa: opłata za cały kurs wynosi 1050 zł od osoby.
  • Grupa 8-osobowa: opłata za cały kurs wynosi 525 zł od osoby.
  • Grupa 12-osobowa: opłata za cały kurs wynosi 350 zł od osoby.

 

---------------------------------------------------------

 

*CO OZNACZA POZIOM B2?
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

SlideBar

Fundacja Labore Nobilis ©2015 Polityka cookies