Cele Fundacji

Naszym celem jest wyrównywanie szans. Wierzymy, że każdy jest kowalem swego losu, ale – jak każdy kowal – potrzebuje niezbędnych narzędzi, aby marzenia przekuwać w rzeczywistość. Tymi narzędziami w dzisiejszym świecie są konkretne umiejętności (np. znajomość języków obcych), które pomagają znaleźć pracę, stanąć na własnych nogach, ułożyć sobie życie.

 

Wielu zdolnych i wartościowych ludzi z różnych, niezawinionych względów ma utrudniony start na rynku pracy. Albo urodzili się w rodzinie, w której nie dba się o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci, albo w miejscu, środowisku czy nawet kraju zbyt biednym, by móc realizować własne ambitne plany zawodowe.

 

Fundacja Labore Nobilis pomaga takim właśnie (często wybitnym) jednostkom, ludziom odpowiednio zmotywowanym, którzy są gotowi sami sobie pomóc, a którym brakuje tylko jednego – odpowiednich środków finansowych, by zdobyć wymarzone umiejętności.

 

Oferujemy nie tylko cały szereg bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych (np. nauka języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, szkolenia z obsługi komputera, warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne), ale przede wszystkim możliwość studiowania przez dwa semestry całkowicie za darmo na polskich uczelniach niepublicznych studentom z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi.

 

Zainteresowanych ofertą Fundacji Labore Nobilis na początek prosimy o sprawdzenie naszych dwóch programów „flagowych": Programu INTERMARIUM oraz Programu VITA NOVA.

 

Krótko mówiąc – dajemy wędkę, a nie rybę, wszystkim tym, którzy wierzą, że chcieć to móc.

SlideBar

Fundacja Labore Nobilis ©2015 Polityka cookies